ÚVOD NÁŠ TÍM

JUDr. Emil Hadbábny

advokát

 

Keďže môj starý otec bol právnik a obaja moji rodičia taktiež, dá sa povedať, že som vyrastal v právnickej rodine. Toto povolanie som považoval za atraktívne a zaujímavé, a tak som o svojej budúcej profesii bol rozhodnutý už vo veľmi mladom veku. Svoje rozhodnutie určite neľutujem, práve naopak.

Na práve ma baví najmä to, že hľadá logické a spravodlivé usporiadanie medziľudských vzťahov. Vzhľadom na to, že spravodlivosť vnímame každý individuálne a subjektívne, je veľmi zaujímavé diskutovať a argumentovať o nej v danom konkrétnom prípade. Ihneď po ukončení štúdia práva som nastúpil do advokátskej kancelárie, ktorú založila a viedla moja mama. Ako advokát mám možnosť v mene svojho klienta spomínanú spravodlivosť dosiahnuť. Aktuálne som na čele našej advokátskej kancelárie a teší ma, že moji mladší kolegovia si osvojili princípy, na ktorých bola vybudovaná, a že keď príde ten správny čas, budem ju mať komu ďalej odovzdať.


 

JUDr. Emil Hadbábny pôsobí v advokátskej kancelárii od roku 2004, kedy ukončil štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela. V roku 2006 úspešne zložil rigoróznu skúšku a získal titul „doktor práv“.

Od roku 2007, kedy úspešne absolvoval advokátske skúšky do Slovenskej advokátskej komory, pôsobí ako advokát a člen, resp. spoločník, advokátskej kancelárie.

Od roku 2019 pôsobí ako člen Rotary klubu Žilina.

JUDr. Emil Hadbábny sa špecializuje najmä na obchodné právo s akcentom na vytváranie stabilného právneho zázemia pre efektívne vykonávanie podnikateľskej činnosti. V rámci svojej praxe sa sústreďuje na hľadanie efektívnych, flexibilných a účinných riešení s cieľom minimalizovať riziká a dosiahnuť najvyšší možný stupeň právnej istoty klienta.

Komunikuje plynule po anglicky.