ÚVOD NÁŠ TÍM

Katarína Orešanová

asistentka

 

Miesto asistentky v advokátskej kancelárii obsadila v roku 2019. Vyštudovala Obchodnú akadémiu v Žiline, štúdium ukončila maturitnou skúškou v roku 2012.

Zabezpečuje predovšetkým fakturáciu klientov, stará sa o spisovú a administratívnu agendu kancelárie, spracovanie a evidenciu elektronickej a listinnej pošty, komunikáciu s úradmi, súdmi, orgánmi verejnej moci, vypracováva jednoduché právne podania a plní rozličné úlohy podľa zadania.

Ovláda anglický jazyk.