ÚVOD NÁŠ TÍM

Mgr. Lukáš Muchý

koncipient

 

Ambíciu stať sa právnikom som v mladosti nemal, k štúdiu práva a právnickému povolaniu som sa dostal, takpovediac, náhodou. Dnes však túto náhodu považujem za dômyselnú hru osudu, pretože v advokácii som sa našiel.

Patrím tak do klubu šťastných, pre ktorých je práca nielen povinnosťou, ale aj radosťou a osobným záujmom. Pretože právo nie je nič iné, ako súbor pravidiel nevyhnutných pre fungovanie spoločnosti, vnímam naše povolanie ako poslanie byť profesionálnym sprievodcom klientov v právnych otázkach – niekým, kto nielen poradí, ale aj aktívne pomôže nájsť právne riešenia a postupy sledujúce záujem klienta. V práci sa sústreďujem predovšetkým na kvalitné a preventívne riešenia, ktoré obstoja a pomôžu klientom vyhnúť sa zbytočným sporom a súdnym konaniam. Pretože sa však všetkým sporom vyhnúť nedá, za podstatnú považujem i znalosť procesného práva, schopnosť pracovať s ním v prospech klienta a v neposlednom rade aj vysvetliť klientovi jeho význam, logiku – všetko tak, aby klient mohol so svojím právnym poradcom vždy urobiť kvalifikované a najlepšie možné rozhodnutie.


 

Mgr. Lukáš Muchý pôsobí v advokátskej kancelárii od roku 2011, tvorí teda dlhodobú súčasť právneho tímu kancelárie. Štúdium práva úspešne ukončil na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy práva s vyznamenaním. Počas štúdia pracoval na pozícii právneho asistenta v nadnárodnej advokátskej kancelárii so zastúpením v regióne strednej a východnej Európy a zameraním predovšetkým na obchodné právo.

Mgr. Lukáš Muchý sa sústreďuje na občianske, obchodné a správne právo. Medzi jeho osobitnú špecializáciu možno zaradiť prípravu občianskoprávnych a obchodnoprávnych zmlúv. Zameriava sa taktiež na civilnú sporovú agendu a správne súdnictvo, ktoré nevyhnutne súvisia s jeho špecializáciou.

Komunikuje plynule po anglicky, pričom v minulosti pôsobil ako prekladateľ a tlmočník.