ÚVOD NÁŠ TÍM

Adriana Vrabcová

asistentka

 

Adriana Vrabcová pracuje v advokátskej kancelárii od roku 1999. V roku 1998 ukončila štúdium na Obchodnej akadémii sv. Tomáša Akvinského v Žiline.

Jej hlavnou pracovnou náplňou je administratívny chod kancelárie a spokojnosť našich klientov, teda prvý kontakt s klientmi, preberanie doručenej pošty, vedenie registrov kancelárie, príprava jednoduchých právnych podaní, komunikácia so súdmi a inými inštitúciami.