ÚVOD SLUŽBY

Registračné sídlo

Zaoberáme sa zakladaním obchodných spoločností, občianskych združení a iných právnických osôb. Takisto na vyžiadanie pripravujeme a vedieme riadne i mimoriadne valné zhromaždenia, výročné schôdze a poskytujeme právnickým osobám i ďalší právny servis.

V minulosti sme sa opakovane stretli s požiadavkou našich klientov o poskytnutie registračného sídla právnických osôb. Preto sme uvedenú službu zahrnuli do nášho portfólia služieb. V dnešnej modernej dobe umožňujúcej podnikanie on-line, nie je vždy nevyhnutne nutné udržiavať vlastné priestory a uhrádzať ich drahú réžiu. Efektívnejšie môže byť práve využitie služieb registračného sídla.

Naši klienti využívajúci tento druh služby majú istotu, že sídlo ich právnickej osoby je na dobrej adrese, doručená pošta bude vždy včas prevzatá a zaregistrovaná, dohodnutým spôsobom preposlaná na zadanú adresu, odovzdaná klientovi osobne, ale po naskenovaní doručená na dohodnutý e-mail. V prípade potreby je možné poskytnúť kapacity našej advokátskej kancelárie na realizáciu obchodných stretnutí, rokovania orgánov právnickej osoby a podobne.

Služba registračného sídla môže obsahovať najmä:

  • zápis sídla právnickej osoby na adrese našej advokátskej kancelárie v príslušnom registri
  • preberanie doručovaných poštových a iných listinných zásielok, ich spracovanie a odovzdávanie dohodnutým spôsobom
  • organizovanie obchodných rokovaní
  • zasadanie orgánov právnickej osoby