_ DLHODOBO A SYSTEMATICKY PODPORUJEME

Podporujeme


Náš svet nie je obmedzený len na tvrdé obchodné rokovania, spory a boj o majetok a peniaze.

Často prichádzame do kontaktu s ľuďmi, ktorí sa nachádzajú v smutných a ťažkých životných situáciách. Veľmi dobre si uvedomujeme aká dôležitá je obyčajná medziľudská pomoc. Aktívne sa zapájame do rôznych dobročinných aktivít a dlhodobo podporujeme občianske združenie Červený nos, Rotary klub Žilina a venujeme sa poskytovaniu služieb pro bono.

Červený nos svojou činnosťou podporuje psychickú pohodu hospitalizovaných detí, geriatrických pacientov, seniorov, a tým pomáha k zlepšeniu ich celkového zdravotného stavu.

Rotary klub Žilina je súčasťou celosvetového spoločenstva osobností rôznych profesií, ktorí poskytujú humanitné služby a pomoc, podporujú a prípadne dodržiavajú vysoké etické zásady vo všetkých oblastiach života a napomáhajú šíreniu dobrej vôle a vzájomného porozumenia a mieru vo svete.

Ak nám to situácia umožní, venujeme sa aj prípadom, v ktorých klient čelí právnemu problému a zároveň si nemôže dovoliť uhradiť odmenu za naše právne služby. Práve prípady pro bono sú často právne najzaujímavejšie a nechávajú v nás advokátoch dobrý pocit, že sme mohli pomôcť.