ÚVOD SLUŽBY

Obchodné právo

Poskytovanie najrôznejších právnych služieb v oblasti obchodného práva je našou najčastejšou agendou, s ktorou prichádzame do styku na dennej báze.

Vždy sa snažíme získať čo najpodrobnejšie vedomosti o podnikaní klienta, aby sme správne pochopili úskalia, ktorým môže v budúcnosti čeliť. Sme radi, keď tieto riziká správne identifikujeme, predvídame a dokážeme im predísť kvalitnou prípravou zmluvnej dokumentácie.

Rôzne právne riešenia toho istého problému, majú neraz rôzny dopad na účtovníctvo a daňové povinnosti. Aj z toho dôvodu posudzujeme zadanie klienta komplexne v spolupráci s expertmi na účtovníctvo a na daňové poradenstvo.

V oblasti obchodného práva zabezpečujeme pre našich klientov najmä:

 • zakladanie obchodných spoločností a registráciu ich zmien
 • spisovanie zakladateľských zmlúv, spoločenských zmlúv s stanov spoločností
 • vypracovanie obchodných zmlúv
 • pripomienkovanie obchodných zmlúv
 • vypracovávanie právnych rozborov a stanovísk
 • zastupovanie v konaní pred súdom a inými štátnymi orgánmi
 • mimosúdne urovnávanie sporov
 • vymáhanie pohľadávok
 • poradenstvo pri likvidácii spoločností
 • poradenstvo pri konkurze a reštrukturalizácii podniku
 • poradenstvo pri kúpe alebo predaji podniku
 • due diligence