ÚVOD SLUŽBY

Register partnerov verejného sektora

Fyzické a právnické osoby, ktoré obchodujú s verejným sektorom a sú tak prijímateľmi finančného plnenia od štátu, obce, vyššieho územného celku, alebo ak čerpajú eurofondy, musia byť zapísané v tzv. registri partnerov verejného sektora (RPVS).

Ten bol zriadený protischránkovým zákonom. Zápis do RPVS môže v zmysle zákona zabezpečovať len na to oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je aj naša advokátska kancelária, ktorá danú službu svojim klientom poskytuje.

Partnerom verejného sektora je osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, rozpočtu obce, samosprávy a od iných subjektov verejného sektora nad zákonom stanovú výšku (t. j. 100.000,- EUR ročne pri jednorazovom plnení alebo 250.000,- EUR v kalendárnom roku pri opakovanom plnení, alebo výšku v čase zápisu do registra nie je možné určiť).

Upozorňujeme, že v prípade nesplnenia uvedenej povinnosti hrozia dotknutému subjektu prísne sankcie a môže dostať pokutu až 1 mil. EUR.

V súvislosti s registrom partnerov verejného sektora zabezpečujeme pre našich klientov najmä:

  • poskytovanie služieb oprávnenej osoby
  • zápis do registra verejného sektora
  • pravidelné overovanie pravdivosti údajov
  • konzultácie súvisiace s protischránkovým zákonom