ÚVOD SLUŽBY

Firemné poradenstvo

Je to niekedy dilema, či si vo firme udržiavať vlastné právne oddelenie, alebo sa spoľahnúť na externé právne poradenstvo advokátskej kancelárie.

Podľa našich skúseností, vlastné právne oddelenia podnikov často nebývajú efektívne, pokiaľ nemajú aspoň troch a viac ľudí. Veríme, že využívanie právneho outsorcingu je pre podnikateľov omnoho výhodnejším a efektívnejším riešením.

V našej kancelárii poskytujeme právnu pomoc všetkým oddeleniam firemnej štruktúry, či sa jedná o riadiace orgány, marketing, obchodné oddelenie, výrobu, nákup, personálne, zákaznícky servis alebo iné. Každé z uvedených oddelení sa prichádza do kontaktu s dôležitými právnymi otázkami, ktoré potrebuje pre svoj bezproblémový chod vyriešiť.

V oblasti firemného poradenstva zabezpečujeme pre našich klientov najmä:

 • komplexné právne poradenstvo a servis
 • právny outsorcing
 • vypracovávanie návrhov zmlúv
 • pripomienkovanie došlých zmlúv
 • účasť a zastupovanie na obchodných rokovaniach
 • vypracovávanie právnych rozborov a stanovísk
 • zastupovanie v konaní pred súdom a inými štátnymi orgánmi
 • mimosúdne urovnávanie sporov
 • vymáhanie pohľadávok
 • pracovno-právna agenda
 • pomoc pri vybavovaní potrebných dokumentov