_ SME TU PRE VÁS

Právo patrí bdelým, zásada, ktorá platila už v rímskom práve platí dodnes. Aký je jej význam a zmysel? Naša advokátska kancelária je presvedčená, že je potrebné byť obozretný v právnych vzťahoch s iným ľuďmi, a to bez ohľadu na to, či sa jedná o privátnu, alebo podnikateľskú sféru.

Život nám neustále prináša najrôznejšie situácie a problémy. Lepšie pochopenie vlastnej pozície a prehľad o možnostiach riešenia problému nám otvára dvere k lepším rozhodnutiam, a tým aj ku kvalitnejšiemu životu. Aby sme odstránili možné finančné bariéry a obavy klientov, poskytujeme úvodnú konzultáciu v trvaní do pol hodiny bezplatne. Neváhajte a objednajte si bezplatnú konzultáciu ešte dnes.


Kľúčovým princípom pri poskytovaní právnej pomoci každému klientovi je dodržiavať prísnu profesionálnu povinnosť mlčanlivosti, uchovať všetky záležitosti klientov a informácie o nich, bez ohľadu na ich povahu, ako prísne dôverné.

Naším cieľom je nielen vyriešiť klientov individuálny právny problém, ale predovšetkým poskytnúť mu optimálne a komplexné právne riešenie. Osobitný dôraz kladieme na prevenciu a predchádzanie neželaným právnym komplikáciám. Pri napĺňaní tohto cieľa vždy postupujeme s vynaložením profesionálnej odbornej starostlivosti v snahe efektívne hájiť právne záujmy klienta.

_ BLOG

Zaujímajú vás novinky zo sveta práva? V tom prípade ste na správnom mieste. Nielen, že pomáhame naším klientom, no snažíme sa, aby sa naša práca stala inšpiráciou, dobrými a kvalifikovanými právnymi radami pre vás všetkých.

_ KONTAKTUJTE NÁS

Advokátska kancelária ponúka rýchle, kvalitné a seriózne právne služby v meste Žilina


Sídlom našej advokátskej kancelárie je mesto Žilina, ale vzhľadom na spoluprácu s partnerskými kanceláriami v iných regiónoch, ako aj flexibilitu vlastného pracovného tímu, dokážeme efektívne a úspešne poskytovať právne služby na celom území Slovenskej republiky pre široký okruh klientov s najrôznejšími právnymi otázkami a problémami.


HADBÁBNY & spol.,
advokátska kancelária, s. r. o.

LIVING centrum (3. poschodie)
Prielohy 1012/1C
010 07 Žilina

tel: +421 41 5622 467

e-mail: office@hadbabny.sk