Ochrana osobných údajov


Návštevou našich webových stránok nám zverujete svoje osobné údaje. Na tejto stránke uvádzame, aké informácie zhromažďujeme a ako ich používame.


Prevádzkovateľ

HADBÁBNY & spol., advokátska kancelária, s. r. o.
Prielohy 1012/1C
010 07 Žilina
IČO 47249722


Zoznam spracovaných osobných údajov

  • súbory cookies
  • osobné údaje, ktoré nám poskytnete odoslaním Kontaktného formulára

Použitie spracovaných osobných údajov

Formuláre

Odoslaním formulára dobrovoľne súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov (meno, email, telefón, IP) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., podľa §14 a §19. Zaslané údaje budú použité za účelom komunikácie vo veciach súvisiacich s obsahom správy odoslanej odosielateľom. Archivované budú počas jedného roka. Údaje budú následne vymazané. Osobné údaje nevyužívame na zasielanie newslettrov, ani reklamných ponúk e-mailom.

Cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte prehliadača a obsahujú údaje o návšteve webovej stránky. Tieto súbory sú anonymné a obsahujú údaje, akými sú jazyk, prehliadač a iné nastavenia pri zobrazení stránky. Cookies, ktoré váš prehliadač odosiela k nám, slúžia na analyzovanie správania užívateľov na našich webových stránkach a na zlepšenie a zjednodušenie ich použiteľnosti a zabezpečujú riadne fungovanie stránok. Na analýzu používame nástroje Google Analytics. Doba expirácie cookies je 6 mesiacov.

Nastavenie cookies v prehliadači

Nastavenia cookies je možné zmeniť v nastaveniach vášho internetového prehliadača. Odstránením alebo vypnutím súborov cookies budete môcť navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia pracovať správne.


Sprístupňovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom.


Práva návštevníkov

Každá osoba, ktorá nám poskytla osobné údaje má právo od nás požadovať v písomnej žiadosti alebo zaslaním emailovej správy:

  • prístup k svojim osobným údajom
  • právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania
  • právo namietať proti spracúvaniu
  • právo na prenosnosť údajov
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky