_ KOMPLEXNÉ PRÁVNE PORADENSTVO A SLUŽBY

Právne služby


Máme rozsiahlu prax v poskytovaní uceleného právneho poradenstva podnikateľským subjektom rozličného charakteru s rozmanitým predmetom činností. Zaoberáme sa aj hromadným vymáhaním a správou pohľadávok klienta voči veľkému počtu subjektov. Taktiež poskytujeme právne služby mestám a obciam.

Mnohým klientom poskytujeme právne služby v oblasti investičných projektov, kúpy a predaja nehnuteľností. Venujeme sa aj problematike majetkovoprávneho usporiadania existujúcich vzťahov, developerským projektom a pod.

Nevyhýbame sa ani sporovej agende, hoci primárne sa snažíme postupovať tak, aby sme klienta pred spormi a súdnymi konaniami ochránili. Osobitne si vážime dôveru našich klientov, či už sa jedná o súkromné alebo verejnoprávne subjekty, ktorú nám prejavili pri možnosti zastupovať ich vo viacerých komplikovaných sporoch o náhradu škody väčšieho rozsahu. Okrem toho sa zameriavame aj na pracovnoprávne spory a bežnú majetkovoprávnu sporovú agendu.

_ CENA

Cena právnych služieb závisí od konkrétneho prípadu. Úvodná konzultácia je bezplatná, po jej absolvovaní Vám pripravíme individuálnu cenovú ponuku. Orientačne môžete počítať s tým, že cena jednej hodiny právnej služby dosahuje hodnotu približne 80 až 100 EUR + DPH.