ÚVOD SLUŽBY

Developerské projekty

Sme radi keď sa našim klientom darí a s hrdosťou prechádzame okolo stavieb, na ktorých sme sa mohli spolupodieľať. Máme úspešne za sebou viacero developerských projektov, či už sa jednalo o priemyselné objekty, kancelárske priestory alebo o nehnuteľnosti určené na bývanie.

Právny servis a podporu developerských projektov dokážeme riešiť komplexne, od prvotnej analýzy nehnuteľnosti, cez právnu pomoc pri jej financovaní, kúpe, získaní všetkých potrených povolení, výstavbe, až po jej finálny predaj, prenájom alebo prevádzku. Vďaka dôkladnému právnemu servisu dokáže developer nielen predvídať možné riziká, ale poskytuje mu právnu ochranu v každej fáze projektu a v neposlednom rade mu šetrí čas i peniaze.

V oblasti právneho poradenstva pri developerských projektoch zabezpečujeme pre našich klientov najmä:

  • due diligence pozemkov a stavieb
  • vykupovanie pozemkov a komplexné právne poradenstvo pri prevode a vysporiadaní nehnuteľností
  • vypracovanie a pripomienkovanie kúpnych, úverových zmlúv a zmlúv o dielo, zmlúv o zriadení vecných bremien
  • zastupovanie developera v konaní o zmene územného plánu, o vydanie územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia
  • vypracovávanie právnych rozborov, stanovísk a expertíz
  • mimosúdne urovnávanie sporov
  • zastupovanie developera na obchodných rokovaniach